Solliciteer

Salaris en uitbetaling

Als je voor ons gaat werken bij een opdrachtgever, stellen wij een uitzendovereenkomst op. Deze overeenkomst is een arbeidsovereenkomst waarin de rechten en plichten zowel van de uitzendkracht als Jobchoice zijn vastgelegd. In deze overeenkomst worden ook salarisafspraken opgenomen.

Jobchoice verloont per 4 wekelijkse periode op basis van de gewerkte uren. Deze dienen correct ingevuld en door de direct leidinggevende ondertekend te worden op een werkbriefje dat je hier kunt downloaden.
Als je ervoor zorgt dat het werkbriefje uiterlijk maandag ochtend voor 9.30 uur bij ons is ingeleverd ontvang je je salaris op donderdag of vrijdag.
Vergeet niet een kopie van je werkbriefje voor jezelf en/of je leidinggevende te maken.

Voor overige regelgeving verwijzen wij naar het Uitzendreglement dat te vinden is op deze website.

... a personal choice!